Mergebulls πŸ‚ for Notion Database
πŸ‚

Mergebulls πŸ‚ for Notion Database

Last Time Edited
Jan 15, 2023 06:53 PM
Canonical URL
Published Status
Outdated
β–€ WALL [Jat]
Item Created (not posted)
Jan 7, 2023 04:27 PM
Tags
Authors
Created By (admin, not writer)
Hide Cover Image
Hide Cover Image
Fallback Cover
Extra Info
Extra Info Item
Feature!
Feature!
Excerpt
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec ullamcorper mattis lorem non. Ultrices praesent amet ipsum justo massa. Eu dolor aliquet risus gravida nunc at feugiat consequat purus. Non massa enim vitae duis mattis. Vel in ultricies vel fringilla.
Hide in Main Feed
Hide in Main Feed
Publish!
Publish!
Slug
merge-bulls-for-notion-database
Publish Date
Jun 28, 2022
Meta Title
Meta Title
Do not index
Do not index
Meta Description
Meta Description
Hide CTA
Hide CTA
Β 
This is a Notion page that merges databases by adding items from the source database (with all the properties filled out) to the database that needs new properties.
Β 
Β 
Mergebull is a play on words for "merge" and "bull".